khong tu quynh

Well, that seems to be the popular rumor lately… From some inconspicuous source, a comment was posted saying:

AnyChanh: ta nói, chuyện bị rò rỉ album lên mạng được Khổng Tú Quỳnh dạo gần đây cứ tung hê lên báo để PR cho album của mình, dù nhỏ tuổi nhưng bạn ấy sống không thật chút nào, cứ hùa theo bà quản lý Châu Xinh nói dóc lên dóc xuống.
Album “Dâu Tây’s Story” đúng thật là 9/8 mới phát hành, nhưng ngày đó trùng vào ngày Chủ Nhật nên Bến Thành Audio-Video mới phát hành trước 2 ngày – là vào ngày Thứ 6 – 07/08/2009 đồng thời đến ngày 09/08/2009 sẽ đồng loạt có mặt tại các đại lý. Việc này đã confirm với Châu Xinh và đã đồng ý. Nay lại đem việc này PR cho album, thấy rẻ tiền quá !!!

In short, the commenter claims that this was only a cheap PR stunt set up by NewGen‘s director, Chau Xinh, in which she had also supposedly admitted to. Apparently the album was set for release on Aug. 9th, but because that  “coincidentally” fell on a Sunday (so I’m guessing stores must be closed?), NewGen had leaked it 2 days in advance (on Friday) to stir up some hype. If this is true, then the only surprising thing about this rumour is that the director had actually confirmed it. As for the scandal itself, 60% of me had already called it the moment I heard it was leaked. I’m just surprised Khong Tu Quynh would agree to such low down tactics. But then again, when your album is disappointing (which I also already called) and there’s really no guarantee to assure a mere teen singer high album sales, one must depend on the industry’s shady ways for support. o.O

Advertisements